Witamy na stronie Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego

Fot. Łukasz Szełemej

Harmonogram Przesłuchań Konkursowych VIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego

Masterclass - harmonogram

Master Class – zgłoszenia na poszczególne terminy prosimy kierować drogą mailową na adres: sekretariat@zsm2.szczecin.pl W temacie maila należy wpisać słowo „masterclass“. Uczestnicy czynni zostaną wybrani w drodze losowania. Wszyscy uczestnicy (nauczyciele i uczniowie) otrzymają certyfikat udziału w warsztatach i Masterclassach

VIII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy to kontynuacja siedmiu poprzednich edycji festiwalowych, które miały miejsce w latach 2005 - 2016.

Organizatorem Festiwalu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, współorganizatorem VIII edycji jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i Akademia Sztuki w Szczecinie. Partnerami są: Zamek Książąt Pomorskich, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Marka Jasińskiego i Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.

Festiwal skierowany jest do uczniów polskich Szkół Muzycznych I i II st. oraz studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznych z Polski i zagranicy. Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki klarnetowej, podnoszenie poziomu nauczania gry na klarnecie oraz wymiana doświadczeń uczniów i pedagogów z kraju i zagranicy. Ideą Festiwalu jest promocja Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego oraz stworzenie przestrzeni do spotkania środowiska muzycznego klarnecistów - uczniów, pedagogów, artystów, solistów, miłośników muzyki klarnetowej.

Festiwal odbywa się pod Mecenatem Miasta Szczecin oraz Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat Medialny sprawują: TVP Szczecin, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński oraz portal internetowy „Infoludek”.

Podczas Festiwalu odbędą się lekcje mistrzowskie oraz warsztaty klarnetowe dla uczniów, studentów i nauczycieli klas klarnetu prowadzone przez znakomitych solistów i uznanych pedagogów z Polski i zagranicy. W ramach Festiwalu odbędą się również koncerty towarzyszące z udziałem Orkiestry Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie oraz pianistów i kameralistów. Na Festiwalu zaprezentują się największe firmy oferujące pełny asortyment klarnetowy połączony z wystawą instrumentów i akcesoriów.

Założycielem Festiwalu i Dyrektorem Artystycznym jest szczeciński klarnecista Piotr Piechocki – muzyk Filharmonii Szczecińskiej oraz Dyrektor Naczelny Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

 

The 8th West Pomeranian Clarinet Festival is a continuation of the seven other ones, which were taking place in the years 2005-2016.

The 8th West Pomeranian Clarinet Festival is organized by the Feliks Nowowiejski Complex of National Music Schools in Szczecin. The co-organizer of the Festival is the Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin and Art Academy in Szczecin. The Festival partners are: the Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin, the Tadeusz Szeligowski Primary State School of Music in Szczecin and the Marek Jasiński Comprehensive School of Music in Szczecin.

The Festiwal is dedicated to all students of the 1st and 2nd level music schools in Poland and students of instrumental faculty in music academies in Poland and foreign countries. The Clarinet Festival aims at promoting and spreading clarinet music and at the same time artistic patrimony of the most talented students. The idea of the Festival is promoting Szczecin and West Pomeranian Voivodeship and also crating space for the musical clarinet environment – students, teachers, artists, soloists and clarinet music lovers.

The Festival is held under Patronage of Szczecin City and Honorary Patronage of Minister of Culture and National Heritage, Artistic Education Center and Marshall of the West Pomeranian Voivodeship. The Media Patronage: TVP Szczecin, Polish Radio Szczecin, “Kurier Szczeciński” and portal “Infoludek.pl”.

During the Festival, will take place master classes and clarinet workshops for students and teachers, led by prominent soloists and recognized pedagogues from Poland and foreign countries. Within the Festival will also take place accompanying concerts with the participation of the Philharmonic Orchestra from the Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin, pianists and chamber musicians. During the Festival will promote themselves the biggest companies, that are offering whole clarinet assortment with the exhibition of the instruments and accessories.

The founder and the Artistic Director of the West Pomeranian Clarinet Festival is clarinetist Piotr Piechocki – musician of the Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin and the Director of the Nowowiejski Complex of National Music Schools in Szczecin.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Piotr Piechocki

O Festiwalu w radiu...

• Zapowiedź Edycji 2016...

kliknij aby posłuchać...

kliknij aby posłuchać...

• Wywiad z Mirco Ghirardinim

kliknij aby posłuchać...

• Wywiad z Janem Jakubem Bokunem

kliknij aby posłuchać...

• Fragment koncertu Krzysztofa Krzyżewskiego

kliknij aby posłuchać...

• Wywiad z Arturem Cieślakiem, Bogusławem Jakubowskim i Wojciechem Mrozkiem

kliknij aby posłuchać...

...oraz w prasie i nie tylko

Festiwalowa wiosna

Klarnetowy weekend

Muzyka od rana do nocy - wywiad

Opinia ad. J. J. Bokuna

Opinia prof. M. Schillera

Sylwetki - Piotr Piechocki

Wiosna z klarnetem

Festiwal w pigułce

Recenzje festiwalu 2010

... edycja 2012

• Przemówienie prof. Guy Dangain'a

kliknij aby posłuchać...

Mistrz w filharmonii - Dęty drewniany instrument

Promocja najzdolniejszych

Czołówka świata i młodzież

Klarnety zabrzmią w Szczecinie

Festiwal klarnetowy na najwyższym światowym poziomie

... edycja 2014

• O VI Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Polskim Radiu Szczecin

kliknij aby posłuchać...

Święto Klarnetu

Święto miłośników muzyki

Klarnet w roli głównej

Twoja Muza

Muzyka na stronie

VIII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

prof. Karl Leister

Julian Paprocki

Dance of Fire Quartet

David Orlowsky - Trio

Trio Szczecińskie

Trio

Kwintet Klarnetowy

VII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Jean-Michel Bertelli

Jean-Marc Fessard

Kornel Wolak

Jan Jakub Bokun

Quatuor Anches Hantees

Kwartet klarnetowy Filharmoników Szczecińskich

VI Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

prof. François Sauzeau (Francja)

Grand Prix VI ZFK - Grzegorz Wołczański z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego

prof. Riccardo Crocilla (Włochy)

V Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

prof. Florent Heau (Francja)

prof. Guy Dangain (Francja)

IV Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Nicolas Simion

Karel Dohnal

III Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Dyrektor Artystyczny Festiwalu przekazuje główną nagrodę

Grand Prix III ZFK - Wacław Zimpel

II Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Uczestnicy II ZFK

Uczestnicy II ZFK

Licznik odwiedzin

© 2014 Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy   Design by: Pio - Waldemar Cieślok