Szanowni Państwo, zmianie uległ harmonogram przesłuchań grupy III. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Witamy na stronie Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego

XI edycja Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym odbędzie się w dniach 10 - 13 kwietnia 2024 r.

Organizatorem Festiwalu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, współorganizatorem XI edycji Festiwalu jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i Akademia Sztuki w Szczecinie.

Partnerami Festiwalu są: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie oraz Stowarzyszenie MUZYK.

Festiwal skierowany jest do uczniów polskich szkół muzycznych I i II st. oraz studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznych oraz Uniwersytetów Muzycznych z Polski i zagranicy.

Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki klarnetowej, podnoszenie poziomu nauczania gry na klarnecie oraz wymiana doświadczeń uczniów i pedagogów z kraju i zagranicy a ideą Festiwalu jest promocja Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego oraz stworzenie przestrzeni do spotkania środowiska muzycznego klarnecistów: uczniów, pedagogów, artystów – solistów i kameralistów oraz miłośników muzyki klarnetowej.

Festiwal odbędzie się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin oraz Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat Medialny sprawować będą: TVP3 Szczecin, Polskie Radio Szczecin SA, Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński oraz Portal Infoludek.

Podczas Festiwalu odbędą się lekcje mistrzowskie oraz warsztaty klarnetowe dla uczniów, studentów i nauczycieli klas klarnetu prowadzone przez znakomitych solistów i uznanych pedagogów z Polski i zagranicy.

W ramach Festiwalu odbędą się również koncerty towarzyszące z udziałem orkiestry Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz pianistów i kameralistów.

Prestiż zapraszanych artystów, różnorodność wydarzeń (konkurs, koncerty, masterclass, warsztaty, wystawy) oraz wykorzystanie sal koncertowych Szkoły i Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie tworzą niepowtarzalną atmosferę i mocną pozycję Festiwalu na mapie kultury muzycznej regionu i kraju. Jednocześnie Festiwal to miejsce spotkań, warsztatów i imprez towarzyszących dla elitarnej grupy odbiorców z udziałem znakomitych klarnecistów z Polski i zagranicy.

Na Festiwalu zaprezentują się największe światowe firmy oferujące pełny asortyment klarnetowy połączony z wystawami instrumentów i akcesoriów.

Założycielem Festiwalu i Dyrektorem Artystycznym jest szczeciński klarnecista Piotr Piechocki – wieloletni muzyk Filharmonii Szczecińskiej oraz Dyrektor Naczelny Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Szczegóły w Regulaminie Festiwalu.

Serdecznie zapraszamy!

 

The 11th edition of the West Pomeranian Clarinet Festival of national and international reach will be held on 10-13 April 2024.

The organiser of the Festival is the Artistic Education Centre in Warsaw and the Feliks Nowowiejski State Music School Complex in Szczecin, the co-organiser of the 11th edition of the Festival is the Mieczysław Karłowicz Philharmonic Orchestra in Szczecin and the Academy of Arts in Szczecin.

The partners of the Festival are: The Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin, the prof. Marek Jasiński Primary Music School in Szczecin the Tadeusz Szeligowski Music School in Szczecin and the MUZYK Association.

The Festival is addressed to students of all types of music schools of the first and second degree, and students of instrumental faculties of Music Academies and Universities of Music from Poland and abroad.

The aim of the Festival is to popularise clarinet music, raise the level of clarinet teaching, and exchange experiences of students and teachers from Poland and abroad. The idea behind the Festival is to promote the City of Szczecin and the West Pomeranian Voivodeship, and to create a meeting space for the clarinet music community: students, teachers, artists - soloists and chamber musicians, and clarinet music lovers.

The festival will be held under the Honorary Patronage of the Marshal of the West Pomeranian Voivodeship, the Honorary Patronage of the Mayor of the City of Szczecin and the Honorary Patronage of the Minister of Culture and National Heritage.

Media patronage will be provided by: TVP3 Szczecin, Polskie Radio Szczecin SA, Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński and Portal Infoludek.

During the Festival there will be master classes and clarinet workshops for pupils, students and teachers of clarinet classes conducted by outstanding soloists and renowned pedagogues from Poland and abroad.

The Festival will also include accompanying concerts with the participation of the Mieczysław Karłowicz Philharmonic Orchestra in Szczecin as well as pianists and chamber musicians.

The prestige of the invited artists, the variety of events (competition, concerts, masterclasses, workshops, exhibitions) and the use of the concert halls of the School and the Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin create a unique atmosphere and a strong position of the Festival on the map of the musical culture of the region and the country. At the same time, the Festival is a place of meetings, workshops and accompanying events for an elite audience with the participation of outstanding clarinetists from Poland and abroad.

The Festival will feature the world's largest companies offering a full range of clarinet products combined with exhibitions of instruments and accessories.

The Festival's founder and Artistic Director is the Szczecin clarinetist Piotr Piechocki - a longtime musician of the Szczecin Philharmonic and the General Director of the Feliks Nowowiejski State Music School Complex in Szczecin.

Details in the Festival Regulations.

You are cordially invited!

Organizatorzy Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego w Szczecinie

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

Partnerzy Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego w Szczecinie

Filharmonia Im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie

... edycja 2022

... edycja 2018

Notki prasowe:

Klarnet w roli głównej...

Klarnetowa wiosna w Szczecinie...

Nie tylko "Lato z radiem"...

Przenikliwość pięknej muzyki...

Przesłuchania i koncerty w jednym...

Z nostalgią i energią...

Książeczka festiwalowa 2018...

O Festiwalu w radiu...

• Zapowiedź Edycji 2016...

• Wywiad z Mirco Ghirardinim

• Wywiad z Janem Jakubem Bokunem

• Fragment koncertu Krzysztofa Krzyżewskiego

• Wywiad z Arturem Cieślakiem, Bogusławem Jakubowskim i Wojciechem Mrozkiem

...oraz w prasie i nie tylko

Festiwalowa wiosna

Klarnetowy weekend

Muzyka od rana do nocy - wywiad

Opinia ad. J. J. Bokuna

Opinia prof. M. Schillera

Sylwetki - Piotr Piechocki

Wiosna z klarnetem

Festiwal w pigułce

Recenzje festiwalu 2010

... edycja 2012

• Przemówienie prof. Guy Dangain'a

Mistrz w filharmonii - Dęty drewniany instrument

Promocja najzdolniejszych

Czołówka świata i młodzież

Klarnety zabrzmią w Szczecinie

Festiwal klarnetowy na najwyższym światowym poziomie

... edycja 2014

• O VI Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Polskim Radiu Szczecin

Święto Klarnetu

Święto miłośników muzyki

Klarnet w roli głównej

Twoja Muza

Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Piotr Piechocki

Zastępca Dyrektora Artystycznego Festiwalu

Bogusław Jakubowski

XI Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Gwiazda Festiwalu
Reto Bieri

Dyrygent Koncertu Symfonicznego
Case Scaglione

Soliści Koncertu Inauguracyjnego
Barbara Borowicz, Bartosz Sałdan

Jean Marc Fessard

Igor Františák

Aleksandar Tasić

Aleksander Romański

Andrzej Wojciechowski

Ildiko Juhasz

Roman Widaszek

Krzysztof Krzyżewski

X Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Irvin Venyš

Vitor Fernandes

Slavko Kovačič

Bogusław Jakubowski

Piotr Wybraniec

Wiktoria Grajewska

VIII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Bence Szepesi (Węgry)

Florent Heau (Francja)

Jean-Marc Fessard (Francja)

Julian Paprocki

Dance of Fire Quartet

David Orlowsky - Trio

Trio Szczecińskie

Trio

Kwintet Klarnetowy

VII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Jean-Michel Bertelli

Jean-Marc Fessard

Kornel Wolak

Jan Jakub Bokun

Quatuor Anches Hantees

Kwartet klarnetowy Filharmoników Szczecińskich

Licznik odwiedzin

 

© 2014 Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy   Design by: Pio - Waldemar Cieślok