Witamy na stronie Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego

Drodzy Klarneciści, Szanowni Państwo

Z przykrością informuję, że z powodu pandemii COVID -19 oraz braku możliwości zapewnienia wszystkim uczestnikom równych szans w internetowym konkursie festiwalowym IX edycja Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego w roku 2020 zostaje odwołana.

Liczę na Państwa obecność na Jubileuszowym X Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie, który planowany jest na kwiecień 2022 r. zgodnie z harmonogramem międzynarodowych i ogólnopolskich Konkursów CEA rekomendowanych przez MKiDN.

Pozdrawiam wszystkich artystów, pedagogów i klarnecistów, którzy z niecierpliwością czekają na możliwość zaprezentowania się na Festiwalu.

Zwroty wpisowego ( grupa IV) zostaną przelane na konta z których dokonano wpłaty. W przypadku zmiany numeru konta prosimy o przekazanie informacji na adres mail: sekretariat@zsm2.szczecin.pl

Wszystkie wcześniejsze informacje na temat organizacji IX edycji Festiwalu zamieszczone na stronie www.festiwalklarnetowy.szczecin.pl dnia 15 września 2020 r. tracą ważność.

Z pozdrowieniami i nadziejami na szybki powrót do normalności. Dyrektor Artystyczny Festiwalu - dr hab. Piotr Piechocki

 

Dear Clarinettists, Ladies and Gentlemen

I regret to inform you that due to the COVID -19 pandemic and the inability to provide all participants with equal opportunities in the online festival competition, the 9th edition of the West Pomeranian Clarinet Festival in 2020 is cancelled.

I am counting on your presence at the 10th Jubilee West Pomeranian Clarinet Festival in Szczecin, which is planned for April 2022 according to the schedule of international and national CEA Competitions recommended by the Ministry of Culture and National Heritage.

I greet all the artists, teachers and clarinettists who are eagerly waiting for the opportunity to present themselves at the Festival.

Refunds of the entry fee (group IV) will be transferred to the accounts from which the payment was made. In the case of changing the account number, please provide information to the following e-mail address: sekretariat@zsm2.szczecin.pl

All previous information about the organization of the 9th edition of the Festival posted on the website www.festiwalklarnetowy.szczecin.pl on 15 September 2020 shall expire.

With best regards and hopes for a quick return to normality.

Artistic Director of the Festival, dr hab. Piotr Piechocki

 

Fot. Łukasz Szełemej

IX Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy to kontynuacja ośmiu poprzednich edycji festiwalowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, które miały miejsce w latach 2005 - 2018.

IX edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 15-18 kwietnia 2020 r. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, współorganizatorem IX edycji jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i Akademia Sztuki w Szczecinie. Partnerami są: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie i Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.

Głównym celem Festiwalu skierowanego do uczniów Szkół Muzycznych I i II st. oraz studentów Akademii Muzycznych jest popularyzacja muzyki klarnetowej, podnoszenie poziomu nauczania gry na klarnecie oraz wymiana doświadczeń uczniów i pedagogów z kraju i z zagranicy.

Jego ideą jest promocja Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego oraz stworzenie przestrzeni do spotkania środowiska muzycznego klarnecistów: uczniów, pedagogów, artystów oraz miłośników muzyki klarnetowej.

W tegorocznej edycji wystąpi z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. M. Karłowicza światowej sławy klarnecistka, Gwiazda Festiwalu – Sharon Kam.

Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin. Patronat Medialny sprawują: TVP3 Szczecin, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński oraz portal internetowy Infoludek.pl

Twórcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu jest szczeciński klarnecista Piotr Piechocki – profesor Akademii Sztuki w Szczecinie, wieloletni muzyk Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, obecnie Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Współzałożycielem Festiwalu jest Bogusław Jakubowski – profesor Akademii Sztuki w Szczecinie, I klarnecista Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Festiwal został dofinansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasto Szczecin, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym sponsorem IX edycji Festiwalu jest firma YAMAHA.

 

The 9th West Pomeranian Clarinet Music Festival is a continuation of the eight previous iterations of the international and Poland-wide festival, which took place between 2005-2018.

The 9th iteration of the festival will take place from 15th to 18th April 2020. The organiser of the festival is the Centre for Art Education in Warsaw and the Feliks Nowowiejski Music School in Szczecin. The event is co-organised by the Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin and the Academy of Art in Szczecin, and partnered with the Ducal Castle in Szczecin, the Prof. Marek Jasiński Music School in Szczecin, and the Tadeusz Szeligowski Music School in Szczecin.

The main aim of this festival for primary, secondary, and higher education music students is to promote clarinet music, increase the quality of clarinet music education, and for international and Polish students and teachers to compare achievements and exchange experiences.

With this festival, we want to promote the City of Szczecin and the West Pomeranian Voivodship and create a space where a clarinet community of students, teachers, musicians, and clarinet music aficionados can get together.

This year, Sharon Kam, a world-famous clarinettist and special guest of the festival, will perform with the Mieczysław Karłowicz Philharmonic orchestra.

The festival is under the patronage of the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, the Marshal of the West Pomeranian Voivodship, and the President of the City of Szczecin. The media patronage is given by TVP3 Szczecin, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński, and infoludek.pl.

Piotr Piechocki is the Artistic Director and initiator of the festival. He is a Szczecin clarinetist and professor at the Academy of Art in Szczecin and has been working with the Mieczysław Karłowicz Philharmonic for many years. He is currently the Director of the Feliks Nowowiejski Music School in Szczecin. The co-initator of the festival is Bogusław Jakubowski, a professor at the Academy of Art in Szczecin and clarinettist in the Mieczysław Karłowicz Philharmonic orchestra.

The festival has received financial support from: The Ministry of Culture and National Heritage, The City of Szczecin, The Centre for Art Education in Warsaw, The Marshal Office of the West Pomeranian Voivodship.

The main Sponsor of the 9th edition of the festival is YAMAHA.

... edycja 2018

Notki prasowe:

Klarnet w roli głównej...

Klarnetowa wiosna w Szczecinie...

Nie tylko "Lato z radiem"...

Przenikliwość pięknej muzyki...

Przesłuchania i koncerty w jednym...

Z nostalgią i energią...

O Festiwalu w radiu...

• Zapowiedź Edycji 2016...

kliknij aby posłuchać...

kliknij aby posłuchać...

• Wywiad z Mirco Ghirardinim

kliknij aby posłuchać...

• Wywiad z Janem Jakubem Bokunem

kliknij aby posłuchać...

• Fragment koncertu Krzysztofa Krzyżewskiego

kliknij aby posłuchać...

• Wywiad z Arturem Cieślakiem, Bogusławem Jakubowskim i Wojciechem Mrozkiem

kliknij aby posłuchać...

...oraz w prasie i nie tylko

Festiwalowa wiosna

Klarnetowy weekend

Muzyka od rana do nocy - wywiad

Opinia ad. J. J. Bokuna

Opinia prof. M. Schillera

Sylwetki - Piotr Piechocki

Wiosna z klarnetem

Festiwal w pigułce

Recenzje festiwalu 2010

... edycja 2012

• Przemówienie prof. Guy Dangain'a

kliknij aby posłuchać...

Mistrz w filharmonii - Dęty drewniany instrument

Promocja najzdolniejszych

Czołówka świata i młodzież

Klarnety zabrzmią w Szczecinie

Festiwal klarnetowy na najwyższym światowym poziomie

... edycja 2014

• O VI Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Polskim Radiu Szczecin

kliknij aby posłuchać...

Święto Klarnetu

Święto miłośników muzyki

Klarnet w roli głównej

Twoja Muza

Muzyka na stronie

IX Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Gwiazda Festiwalu
Sharon Kam (Niemcy)

Jean Marc Fessard

Irvin Venyš

Nicholas Cox

Vladimir Skarakhodau

Vitor Fernandes

Slavko Kovačič

Bogusław Jakubowski

Krzysztof Krzyżewski

Piotr Wybraniec

Wiktoria Grajewska

Barbara Borowicz i Bartosz Sałdan

VIII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Bence Szepesi (Węgry)

Florent Heau (Francja)

Jean-Marc Fessard (Francja)

Julian Paprocki

Dance of Fire Quartet

David Orlowsky - Trio

Trio Szczecińskie

Trio

Kwintet Klarnetowy

VII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Jean-Michel Bertelli

Jean-Marc Fessard

Kornel Wolak

Jan Jakub Bokun

Quatuor Anches Hantees

Kwartet klarnetowy Filharmoników Szczecińskich

Licznik odwiedzin

© 2014 Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy   Design by: Pio - Waldemar Cieślok